Berichtenpagina

SOCOTRA*

In oude zeemythen heeft de lucht haar poorten geopend, de djinn daalde dan neer op een rotsachtig schip, toen omhelsde de oceaan dit schip voor altijd. Dat was Socotra, een open ruimte van drakenbomen te veel bomen aan de voeten van bergen bovenop het toppunt van andere bergen als een

Lees verder